Starthøyder og inkrement

 

I alle klasser blir lista hevet 5cm på de to første høydene, deretter 3cm om gangen.