Kretskamp - Agder og Rogaland

 

Påmelding og program

I mesterskapet vil det pågå en kretskamp mellom Agder og Rogaland.

På forhånd tar kretsene ut to utøvere i hver individuelle øvelse i seniorklassene som de ønsker skal inngå her. Uttatt lag blir sendt på email til arrangementskontakt trondlindanger@hotmail.com innen mandag 12.januar kl 23:59. På 4x200m trenger ikke kretsene å levere inn lag på forhånd, men melder inn lag til sekreteriatet på samme måte som klubblag under arrangementet. 

Andre utøvere fra kretsene kan selvfølgelig delta individuelt i mesterskapet, men disse blir ikke tellende i kretskampen.

Merk at kappgang ikke inngår i kretskampen.

 

Lagendring

Dersom kretsene ønsker å endre på sine lag etter påmeldingsfristen, mandag 12.januar kl 23:59, må dette gjøres ved å sende email til arrangementskontakt med beskrivelse av endringen. Evt. utøvere, på kretslaga, som ikke har meldt seg på innen fristen vil bli registrert uten at det tilfaller etterpåmeldingskontingent.

På arrangementsdagen er endringer også tillatt, men kretsene kan da kun benytte utøvere som allerede er påmeldt. Endringer gjennomføres på avkryssingslistene ved å markere med kretsnamn (Agder eller Rogaland) bak ALLE utøvere som skal representere aktuell krets i aktuell øvelse for aktuell klasse.

 

Poengberegning

I hver øvelse får kretsene poeng etter relativ plasseringstotal mellom kretsenes deltagende utøvere/lag slik:

1. plass: 5 poeng

2. plass: 3 poeng

3. plass: 2 poeng

4. plass: 1 poeng

 

Ingen oppnådde resultater i øvelsen: 0 poeng*

 

* F.eks. tre riv i høyde og DNS, DSQ i kvalifiseringsheat løp. Merk at om du f.eks. har gjennomført forsøk på løp og blir diskvalifisert i finalen har du oppnådd resultat og får med det poeng i kretskampen.

 

I øvelser der det blir gjennomført forsøk og finale blir plasseringstotal i finalen brukt som grunnlag for poengberegning. For utøver(e) på kretslag som ikke kvalifiserer seg til finale, blir relativ plasseringstotal i forsøk brukt som grunnlag for poengberegning på plassene bak de utøverne som fullførte finalen. Dette gjelder også for utøvere som løper forsøk, men ikke stiller til start, eller blir diskvalifisert, i finale.

Viss to, eller flere, utøvere blir dømt likt blir det poengdeling.