Tidsskjema og startlister

Tidsskjema og startlister til arrangementet i Sandnes er klart.

Viss du ønsker å etterpåmelda deg, er det fullt mogleg mot dobbel startkontingent. Send ein email.

Notatene til seeder finner du her. Send han gjerne oppdatert info.