top of page

PRAKTISK INFO

STEVNEKONTOR

Startnummer får du ved stevnekontoret som er plassert i andre etasje i hovudbygget ved målgang hovudtribune. Her er også lister for avkryssing plassert.

 

OPPROP/AVKRYSSING

Siste frist for avkryssing er 1 time før aktuell øvingsstart. 

OM Å STÅ OVER FORSØK ELLER FINALE

Merk at viss du er kvalifisert til ein av finalane på 100m og ikkje stiller til denne, har du heller ikkje høve til å delta på 200m ihht regelverket.

Dette inkluderer også viss du stiller til finalestart med den hensikt å ikkje gjera ditt beste.

Det er heller ikkje høve til å stå over forsøk for så å løpa finale. 

bottom of page